Βρείτε το πλησιέστερο πιστοποιημένο μέλος της ΠΟΕΒΥ στην περιοχή σας μέσα από τη μηχανή αναζήτησης. Αναζητήστε ΕΔΩ

Τι είναι μία κρίσιμη Θέση;

Κρίσιμες θέσεις είναι οι περιοχές σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους όπου τοποθετούνται κατακόρυφοι υαλοπίνακες οι οποίοι κινδυνεύουν από τυχαία πρόσκρουση με άνθρωπο.

Στις κρίσιμες Θέσεις πρέπει να τοποθετούνται ασφαλείς υαλοπίνακες για να αποφεύγεται τραυματισμός σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Πώς προσδιορίζονται οι κρίσιμες θέσεις;
Οι κρίσιμες θέσεις προδιαγράφονται σε εθνικούς και διεθνείς οικοδομικούς κανονισμούς (π.χ. Έγγραφο Νέων
Οικοδομικών Κανονισμών Ευρωπαϊκής “Ενωσης), καθώς επίσης και στις “Αρχές Ασφαλείας Εφαρμογής Υαλοπινάκων” που δημιούργησε και Θεσμοθέτησε η ΠΟΕΒΥ.

Ποιες είναι οι κρίσιμες θέσεις;
Σε όλες τις περιπτώσεις οι παρακάτω τέσσερις αρχές πρέπει να τηρούνται ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ:

Οποιοδήποτε γυαλί υπόκειται σε επεξεργασία τρυπήματος ή εγκοπών πρέπει να σκληραίνεται θερμικά.

Σε όλους τους χώρους συνάθροισης ατόμων, η χρήση γυαλιών ασφαλείας είναι υποχρεωτική, τουλάχιστον το γυαλί από την πλευρά της συνάθροισης.

Σε όλες τις διόδους εξόδου διαφυγής (εσωτερικά ή εξωτερικά του κτιρίου), η χρήση του γυαλιού ασφαλείας είναι υποχρεωτική.

Όπου η χρήση του γυαλιού αποσκοπεί στην προστασία των ανθρώπων από πτώσεις, μόνο πολυστρωματικοί υαλοπίνακες με πολλαπλές μεμβράνες είναι αποδεκτοί.

Οι κρίσιμες θέσεις (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) εντοπίζονται κυρίως σε:
– Πόρτες Υαλοπίνακες ή τμήματα αυτών που βρίσκονται σε ύψος μέχρι από 1,5 m από το δάπεδο.
– Πλευρικά panels σε πόρτες Υαλοπίνακες ή τμήματα αυτών που βρίσκονται σε ύψος μέχρι 1,5 m από το δάπεδο και σε απόσταση μέχρι 0,30 m από κάθε άκρη της πόρτας.
– Παράθυρα, χωρίσματα και τοίχοι Υαλοπίνακες ή τμήματα αυτών που βρίσκονται σε ύψος μέχρι 0,80 m από το δάπεδο.

Π.Ο.Ε.Β.Υ Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων

Αποτελείται από 12 Συνδέσμους, καλύπτοντας το 90% της Ελληνικής αγοράς στον τομέα “Εμπόριο Υαλοπινάκων”.
Ως εκ τούτου, η ΠΟΕΒΥ ελέγχει το σύνολο σχεδόν της αγοράς, το οποίο σημαίνει καθορισμός κανόνων και έλεγχος σε όλη την επικράτεια.
Εκπροσωπεί τον κλάδο σε κάθε είδους συνδιαλλαγή με το κράτος, το ΚΑΠΕ, το ΤΕΕ, τον ΕΛΟΤ και τα Επιμελητήρια.
Είναι ενεργό μέλος της ΓΣΕΒΕΕ, με σκοπό την εκπαίδευση του κλάδου μέσω σεμιναρίων, ορίζει τους κανονισμούς και τη Θεσμοθέτηση αυτών για την ασφάλεια του πολίτη, οριοθετεί τον έλεγχο και τις προδιαγραφές για ποιοτικά εμπορεύματα.

Είναι ο μόνος Θεσμικός φορέας που έχει την ευθύνη διαχείρισης του υφιστάμενου κτιριακού τομέα της χώρας, όσο αναφορά την αντικατάσταση απλών υαλοπινάκων με ενεργειακούς τελευταίας γενιάς. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η υπερκατανάλωση ενέργειας, τομέας στον οποίο η χώρα μας έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια.

Περισσότερες Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων
Δ. Κυριάκου 17, 10445 ΑΘήνα
Τηλ: 210-8315418, Φαξ: 210-8315261,
e-mail: poevy@poevy.gr – website: vυww.poevy.gr